Zdravotnické zařízení

Zdravotnické zařízení

Použití telemedicíny ve zdravotnických zařízeních má prokazatelné klinické přínosy (méně komplikací, snížení mortality) a finanční přínosy (zkrácení doby hospitalizace, odstranění zbytečných transferů, snížení personálních nákladů). Nabízíme řešení, které umožňuje přístup k informacím o pacientovi mezi lékaři různých oddělení, je tedy možný interdisciplinární přístup při diagnostice a následně zvolené terapii.

Monitoring fyziologických funkcí pomocí asistivních technologií po propuštění pacienta do domácí péče zajišťuje kontinuitu zdravotní péče.

Dle požadavků zdravotnického zařízení sleduje Centrum telemedicínských služeb dodržování plánu měření, překročení sledovaných hodnot a trendů u pacienta, vyhodnocuje získaná data a dle stanovených způsobů komunikace informuje o nastalých skutečnostech lékaře či zdravotnický personál. Takto může zdravotnický personál nebo lékař získat aktuální informace o vývoji stavu pacienta a bezodkladně řešit jeho zhoršený nebo nestabilní stav.

Centrum telemedicínských služeb v rámci pilotních projektů implementovalo telemedicínské řešení v mnoha specializovaných ambulancích a klinikách Fakultní nemocnice Ostrava, nemocnicích Moravskoslezského kraje nebo Fakultní Nemocnice v Motole.

Řešení je vhodné pro pacienty propuštěné po provedených zákrocích, ať už v rámci jednodenní operativy a péče, či standardního výkonu po hospitalizaci.

Kontaktujte nás

800 500 408

Bezplatná linka dostupná po – pá 8:00 – 16:00