Přístroje

Coaguchek@ Inrange

Popis a funkce

Popis a funkce

  • Slouží ke stanovení protrombinového času (PT) z čerstvé kapilární krve
  • Protrombinový čas je čas, za který se ve vzorku krve vytvoří koagulum (krevní sraženina). Tento čas se dále přepočítává na mezinárodní normalizový poměr (INR)
  • Umožňuje snadné monitorování a zjištění změn ve srážlivosti krve např. při snížení hladiny vitaminu K, po poškození jater, po podání Warfarinu
  • K měření se používá testovací proužek, na který se nanese krev z prstu, výsledek se zobrazí na displeji v jednotkách INR, %Q nebo v sekundách