Přístroje

Spirometr

Popis a funkce

Popis a funkce

Spirometr je zařízení, které se používá při spirometrii, tj. při vyšetření funkce plic pacienta.

  • Spirometr zaznamenává pacientovo dýchání jako graf znázorňující objem plic v závislosti na čase
  • Bezdrátový přenos dat
  • Může být měřena vitální kapacita (FVC), vydechnutý objem za jednu sekundu (FEV1), poměr FEV1 a FVC (FEV1%), maximální výdechová rychlost (PEF), 25% průtok v FVC (FEF25), 75% průtoku z FVC (FEF 75) a průměrný průtok v rozmezí od 25% do 75% FVC (FEF2575). Kromě toho, stav testované osoby může být zobrazen poměrem měřené hodnoty a předpokládanou hodnotou.
  • Datová paměť, mazání, nahrání a kontrola
  • Moderní grafický displej
  • Automatické vypnutí
  • Nabíjení přes USB