Lékař

Lékař

Vzdálený monitoring je vhodný způsob, jak sledovat vývoj zdravotního stavu pacienta v domácím prostředí.

Pravidelné měření fyziologických funkcí pacienta, jejich přenos, zobrazení a vyhodnocení Vám umožní pružně reagovat na změny zdravotního stavu Vašeho pacienta (upravit medikaci, stanovit přesnější diagnózu).

V současné době jsme schopni snímat, přenášet, zobrazovat a vyhodnocovat:

 • krevní tlak (tlakoměr)
 • saturaci krve kyslíkem a pulz (oxymetr)
 • dechové funkce (spirometr)
 • hladinu cukru v krvi se záznamem dávkování inzulínu (glukometr)
 • srdeční akci (jednokanálové a tříkanálové EKG, včetně záznamu pohybu s neomezenou délkou záznamu)
 • teplotu (infračervený a kontinuální teploměr)
 • hmotnost (váha, včetně poměrného rozdělení tuku, vody a svalů)
 • pohybovou aktivitu (smart náramek)

V průběhu našich projektů jsme dlouhodobě monitorovali více než 2000 pacientů z oborů kardiologie, diabetologie, neurologie, pneumologie, hematoonkologie, traumatologie a praktického lékařství. Byli mezi nimi jak pacienti s chronickým onemocněním, tak pacienti v postnemocniční péči nebo v dlouhodobé domácí péči. Pilotní projekty prokázaly jak zvýšení disciplíny pacientů při léčbě (projevující se zlepšujícími se trendy), tak lepší stabilizaci stavu pacienta. Dále také menší počet nutných opakovaných hospitalizací.

Proč Centrum telemedicínských služeb?

 • Nejucelenější řešení telemonitoringu
 • Snadná obsluha ze strany pacienta
 • Bezpečnost a spolehlivost přenosu a uchovávání dat
 • Maximální podpora pro lékaře (časová nenáročnost, jednoduchost práce v aplikaci)

Pro všechny své pacienty obdržíte jeden zabezpečený přístup do aplikace. V té pak můžete kontrolovat a vyhodnocovat naměřená data, zapisovat dekurzy nebo posílat pacientovi zprávy (změny měření, objednání návštěvy v ordinaci, úprava medikace apod.). Po ukončení monitoringu obdržíte závěrečnou zprávu pro založení do karty Vašeho pacienta.

Kontaktujte nás

800 500 408

Bezplatná linka dostupná po – pá 8:00 – 16:00