Přístroje

Mobilní hub

Popis a funkce

Popis a funkce

Mobilní HUB je moderní přenosné zařízení, které zajišťuje automatické odesílání naměřených hodnot ze všech přístrojů Národního dohledového centra.

  • Je vybaven speciálním softwarem, který umožňujte zobrazit všechny naměřené hodnoty a okamžitě je přenést do Národního dohledového centra, příp. i lékaři či zdravotnickému personálu
  • Ve zdravotnických a sociálních zařízeních je možné použít mobilní HUB pro skupinové měření až 100 pacientů.