Pacient

Pacient

Centrum telemedicínských služeb zajišťuje monitoring fyziologických funkcí pacienta a diagnostiku na dálku, pod dohledem odborníků v pohodlí domova.

Telemedicína funguje jako podpůrná léčba pro seniory, pacienty s chronickými onemocněními, pro pacienty po hospitalizaci a další.

Pravidelné měření a vyhodnocení naměřených hodnot umožní lékaři včas reagovat na změny Vašeho zdravotního stavu (pružně upravit medikaci, stanovit přesnější diagnózu), čímž lze častokrát předcházet i zbytečné (opakované) hospitalizaci.

V současné době jsme schopni snímat, přenášet, zobrazovat a vyhodnocovat:

  • krevní tlak (tlakoměr)
  • saturaci krve kyslíkem a pulz (oxymetr)
  • dechové funkce (spirometr)
  • hladinu cukru v krvi se záznamem dávkování inzulínu (glukometr)
  • srdeční akci (jednokanálové a tříkanálové EKG, včetně záznamu pohybu s neomezenou délkou záznamu)
  • tělesnou teplotu (infračervený a kontinuální teploměr)
  • hmotnost (váha, včetně poměrného rozdělení tuku, vody a svalů)
  • pohybovou aktivitu (smart náramek)

Několika denní/týdenní/dlouhodobý EKG holter. Pro pacienty s podezřením, či indikovanými arytmiemi srdečního rytmu, fibrilaci síní, či jiným kardiologickým onemocněním, či podezřením na poruchu kardiovaskulárního systému. Pacient obdrží 1-3 kanálový EKG holter velikosti krabičky zápalek, který je v současné době nejmenší a nejkomfortnější na trhu. Po krátkém zaškolení je požadovanou dobu (po dohodě s kardiologem, či individuální dohoda) monitorován, přičemž vede běžný život (práce, sport, spánek). Po ukončení monitoringu je našimi kardiology vyhodnocen EKG záznam a doporučen další postup. Veškerá data jsme schopni předat Vašemu specialistovi, či praktickému lékaři. Po celou dobu monitoringu jsme pro Vás na tel. 800 500 408.

První příznak potenciálních problémů. Poruchy dechových funkcí při spánku (nejčastěji funkce hltanu), tedy obstrukční apnoe jsou jednou z významných příčin kardiovaskulárních onemocnění. Dechová zástava totiž velmi namáhá srdce, zvyšuje krevní tlak a srdeční tep. Důsledkem je zvýšené vylučování stresových hormonů, které vedou k zánětlivým procesům. V důsledku toho všeho se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že ve finále budete trpět hypertenzí nebo dostanete infarkt. V případě, že bude apnoe diagnostikována, existuje dnes několik přístupů a terapií, jak nemoc eliminovat. Základem je diagnostika a vyloučení či potvrzení apnoe. Spánkové laboratoře v nemocnicích, či jiných lůžkových zařízeních mají dlouhé čekací lhůty a průkaznost diagnostiky i přes vybavenost těchto center je většinou s ohledem na nekomfort pacienta, který mnohdy usne na pár chvil, omezená (nemocniční lůžko, provoz oddělení, sada zapojených přístrojů atd.). Proto se v posledních letech více a více hodnotí přínos domácí diagnostiky. Naše dohledové centrum nabízí domácí polygrafii, tedy diagnostiku založenou na sadě měření (dechové funkce, saturace krve, EKG, tlakový holter, případně záznam zvuku pro chrápání a hodnocení zástav) v 3denním režimu v pohodlí vlastní postele. Po celou dobu monitoringu jsme pro Vás na tel. 800 500 408.

Arteriální hypertenze, často jen hypertenze, hypertonus nebo zvýšený krevní tlak, je onemocnění, při kterém je chronicky zvýšený tlak krve v cévním řečišti. Ten má přímý vztah k rozvoji mrtvice a ischemické choroby srdeční, která vede ke vzniku infarktu myokardu. Dohledové centrum Vás vybaví týdenním záznamem, tzv. tlakovým holterem, vyhodnocená data z měření zašleme Vašemu praktickému lékaři, či specialistovi. Po celou dobu monitoringu jsme pro Vás na tel. 800 500 408.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je systémové zánětlivé onemocnění, které postihuje hlavně dýchací soustavu. V ČR je postiženo asi 8 % populace, především muži, ale výskyt u žen stoupá (kuřáctví), úmrtnost v důsledku tohoto onemocnění je asi 2000 pacientů ročně. Příčinou úmrtí jsou kardiovaskulární nemoci nebo bronchogenní karcinom, respirační selhání. Dohledové centrum nabízí několikadenní/několikatýdenní spirometrický monitoring (společně s měřením tlaku, případně EKG a oxymetrie) pro včasný záchyt a vyhodnocení pneumologických/respiračních onemocnění. Vyhodnocení a naměřená data předáme Vašemu praktickému lékaři, či specialistovi. Po celou dobu monitoringu jsme Vám k dispozici na 800 500 408.

Trápí Vás či Vaše dítě obezita? Pokud čtete tyto řádky, jste na dobré cestě :) Nadměrná váha, nedostatek pohybu a nezdravý jídelníček jsou notorickými faktory pro kardiovaskulární onemocnění (cukrovka, vysoký tlak, poruchy srdečního rytmu - infarkt atd.) Národní dohledové centrum Vám nabízí balíček (tlakoměr, EKG, osobní váha, pohybový sensor pro vyhodnocení spotřebované energie) a mobilní hub pro přenos naměřených hodnot. Po celou dobu jsme pro Vás na tel. 800 500 408 a rádi do monitoringu zapojíme Vašeho praktického lékaře, či specialistu, se kterými samozřejmě budeme sdílet data. Motivujte a hlídejte Vaše děti s těmito problémy. Již pravidelným měřením, kromě sledovaných dat, získá dítě sebedisciplínu. Součástí je pravidelný týdenní report a pravidelná komunikace s rodiči, případně dítětem, či s motivovaným dospělým pacientem. Monitoring je obvykle smysluplný minimálně na dobu trvání 1-3 měsíce (individuálně i déle).

pro včasný záchyt v rámci primární (podezření na nemoc), či sekundární prevence (již jsem chronikem ale nechci se zhoršit): diabetes a jeho komplikace (měření hladiny glykemie, záznam dávkovaného inzulinu, monitoring kardiovaskulárních komplikací Diabetu - tkal , EKG) kontinuální měření teploty při závažných chřipkových, zánětlivých, či jiných onemocněních pro další info o sledovaných nemocech volejte na 800 500 408

Kontaktujte nás

800 500 408

Bezplatná linka dostupná po – pá 8:00 – 16:00