Časté otázky

Co je to telemedicína?

Telemedicína je přenos medicínských informací na dálku. Měření probíhá v pohodlí domova či např. v zařízení sociálních služeb pomocí zdravotnických přístrojů uzpůsobených pro bezdrátový přenos. Naměřené hodnoty jsou pomocí bluetooth technologie a mobilního telefonu přenášeny do Národního dohledového centra, kde jsou údaje zpracovávány a vyhodnocovány. K takto naměřeným hodnotám má v reálném čase také přístup ošetřující lékař pacienta.

Pro koho je telemedicína určena?

Vzdálený monitoring je určen pro pacienty s chronickým onemocněním, pacienty v postnemocniční péči, pacienty s těžce nebo nejednoznačně stanovitelnou diagnózou, pacienty s ambulantně nepotvrzenými subjektivními problémy či občasnými obtížemi, seniory v dlouhodobém sledování, pacienty v domácí péči.

Je tato služba hrazena ze zdravotního pojištění?

Telemedicínské služby zatím z veřejného zdravotního pojištění hrazeny nejsou. Klient si službu hradí sám, v některých případech je možné požádat o finanční výpomoc Nadační fond Domácí anděl.

Jaká je cena vzdáleného monitoringu?

Cena monitoringu se pohybuje od 92 do 200 Kč/den, v případě kontinuálního snímání dat včetně vyhodnocení je cena vyšší. Popište nám Vaše potíže a my Vám navrhneme nejvhodnější způsob monitoringu a zašleme cenovou kalkulaci.

Je ovládání přístrojů složité?

Není se čeho obávat, práce s přístroji je velmi jednoduchá a intuitivní. Konzultant Vám měření přístroji názorně předvede a také předá ke všem přístrojům přehledné návody s postupem měření krok po kroku.

Bude můj lékař informován o naměřených hodnotách?

Ano, lékař stanoví limitní parametry a v případě jejich překročení je ihned informován prostřednictvím emailu či SMS. Má také přístup do speciální webové aplikace (portálu) a kdykoli může na Vámi naměřené hodnoty nahlížet a reagovat.

Mohu si zapůjčit i více přístrojů najednou?

Ano, je to možné a zcela běžné.

Na jak dlouhou dobu je možné si přístroje zapůjčit?

Přístroje si můžete zapůjčit na libovolně dlouhou dobu, zpravidla dle doporučení ošetřujícího lékaře.

Jak je to s ochranou osobních údajů?

Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú. jako správce osobních údajů věnuje maximální pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů. Kromě Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) se řídí platnými zákony České republiky a interními směrnicemi. Veškeré údaje, které ÚVKA shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení. Informace o zpracování osobních údajů zde.