Zařízení sociálních služeb

Zařízení sociálních služeb

Běžná praxe ukazuje na nedostatek zdravotnického personálu v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem, kde je většina uživatelů s chronickým onemocněním. Tento stav se bude v budoucnu dále prohlubovat. Přítomnost lékaře na těchto pracovištích není dostupná celých 24 hodin 7 dní v týdnu a ošetřující personál nemívá vždy možnost konzultace zhoršeného stavu pacientů s lékařem.

Domovy pro seniory jsou velmi vhodným segmentem pro uplatnění telemedicínských řešení. Vzdálený monitoring umožuje lékaři kdykoliv nahlížet do elektronické karty pacienta, kde jsou graficky a numericky zaznačeny hodnoty naměřených fyziologických funkcí, včetně možného záznamu EKG. Lékař tak může s personálem zařízení pružně reagovat na vzniklé zdravotní komplikace vzdáleně monitorovaných pacientů.

Výhodou je rychlý přístup k informacím, možnost sdílení získaných hodnot i s jinými odbornými lékaři, v případě akutního zákroku mohou být informace o pacientovi poskytnuty i záchranné službě.

Historii měření a záznamů lze generovat do přehledných reportů a elektronicky ukládat do zdravotní dokumentace pacienta. K měření v rámci vzdáleného monitoringu bude obsluhující personál používat přístroje, které obdrží od Centra telemedicínských služeb.

Centrum telemedicínských služeb již realizovalo několik implementací telemedicínského řešení do zařízení sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje, a to s podporou statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje a Nadačního fondu Domácí anděl.

Proč Centrum telemedicínských služeb?

  • Řešení nedostatku lékařů a zdravotnického personálu
  • Zvýšení rozsahu poskytované péče
  • Snížení časových a personálních nároků na dopravu klienta do zdrav. zařízení
  • Úspora času lékaře při pravidelných prohlídkách
  • Zvýšení odborného renomé zařízení

Kontaktujte nás

800 500 408

Bezplatná linka dostupná po – pá 8:00 – 16:00