O nás

Naše filozofie

Vizí Národního dohledového centra je umožnit rozšíření telemedicíny do praktické aplikace v rámci zdravotních služeb. Není to science fiction, ani vize daleké budoucnosti, ale realita. Existují systémy, které jsou již v současnosti využívány v praxi. V USA s nimi jsou dobré zkušenosti a Evropa zámoří dotahuje. Mnohočetné studie ve světě prokázaly nepopiratelný přínos telemedicíny. V původních členských zemích EU jsou postupy podporované nástroji telemedicíny přijaty jako běžný nástroj řešení problémů stárnoucího obyvatelstva a nárůstu chronických onemocnění. Např. centra pro Medicare a Medicaid Services vydala pro rok 2014 doporučení k úpravě úhrad tak, aby došlo k prodloužení monitorace na 90, a více dnů a ke komplexnímu pokrytí péče o chronicky nemocné. V rámci programu WSD – Whole System Demonstrator probíhalo od května 2008 do listopadu 2009 u 6191 pacientů (diabetes, srdeční selhání, chronické dýchací obtíže) testování telemedicínských řešení s cílem odpovědět na otázku “co přináší využití technologií pro vzdálenou péči jako nástroje ve zdravotnictví?”


Výsledky jsou následující:

(COPD) snížení úmrtnosti pacientů o 45%

snížení hospitalizace v důsledku mimořádných událostí o 20%

snížení počtu návštěv na pohotovosti o 15%

snížení plánované hospitalizace o 14%

snížení počtu dnů strávených v nemocnici o 14%

snížení tarifních nákladů o 8%

Také v ČR je nyní dostupný systém, který umožňuje na dálku monitoraci rizikových faktorů u sledovaných pacientů lékařem. Tento systém, který je implementován v Národním dohledovém centru, prošel dvouletým vývojem, poté probíhalo jeho úspěšné ověření v pilotních projektech a v současné době je telemedicínské řešení aplikováno ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče zejména v Moravskoslezském kraji. Ve správní radě ústavu sedí lékaři, kteří mají s telemedicínou bohaté zkušenosti. MUDr. Jaroslav Januška v rámci své dlouholeté práce kardiologa a kardiochirurga využívá telemedicínské apilkace u svých pacientů a byl i u zrodu projektu Národního dohledového centra, MUDr. Oldřich Pospíšil byl u zavádění nových metod moderní medicíny v Anglii, kde dlouhá léta působil jako lékař. Statutárním ředitelem ústavu byl jmenován Ing. Norbert Schellong, MPH, který několik let řídil síť nemocnic na Slovensku a aktivně se podílel na jejich restrukturalizaci a modernizaci.


Personální složení

Rada Centra telemedicínských služeb FNO

 • MUDr. Josef Srovnal – předseda
 • doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS – člen
 • Ing. Tomáš Konderla – člen

Odborné kolegium Centra telemedicínských služeb FNO

 • Ing. Norbert Schellong, MPH  – předseda
 • doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA – 1. místopředseda
 • doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. – 2. místopředseda
 • doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA – člen
 • doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO – člen
 • doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D. – člen

Realizační tým Centra telemedicínských služeb FNO

 • PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D. – vedoucí realizačního týmu CTS FNO
 • Pavlína Weissová – office manager
 • Jarmila Jurčíková, DiS. – odborný asistent
 • Ing. Jana Lančová – odborný asistent
 • Bc. Michaela Bojková – specialista technické podpory