Reference

12. srpna, 2022
  • Text
  • Foto

Zvýšení kvality života a podpora setrvání pacienta v domácím prostředí

Centrum telemedicínských služeb ve spolupráci s Neurologickou klinikou FN Ostrava realizuje projekt zaměřený na pacienty s neurodegenerativním onemocněním. Cílem projektu je zvýšení kvality života pacientů s Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí v domácím prostředí pomocí vzdálené monitorace fyziologických funkcí na podporu prevence, diagnostiky a léčby.

Smyslem je motivovat pacienty a jejich rodinné příslušníky k pravidelnému sledování zdravotního stavu. Lékaři jsou díky online přenosu dat pravidelně informováni o hodnotách svých pacientů a v případě alarmujících hodnot mohou pacienta telefonicky kontaktovat anebo pozvat na dřívější ambulantní kontrolu.

Projekt probíhá od května 2022 a v současné době monitorujeme více než devadesát pacientů neurologické ambulance FN Ostrava. Další pacienti s neurodegenerativním onemocněním mohou využít možnost zapojit se do projektu do konce září 2022, účast na projektu je bezplatná. Vhodný pacient, který je vybrán, případně projeví svůj zájem o sledování, obdrží vypůjčenou sadu telemedicínských přístrojů k pravidelnému měření krevního tlaku, tělesné teploty a váhy dle nastaveného harmonogramu pod dohledem asistenta centra.

Klinická studie slouží pro zvýšení kvality a efektivity poskytované péče u pacientů s neurodegenerativním onemocněním. Získaná data budou využita pro jednání o úhradách telemedicínských služeb VZP ČR.

Projekt Zvýšení kvality života a podpora setrvání pacientů a v domácím prostředí prostřednictvím vzdáleného monitoringu a diagnostiky fyziologických komorbidit pacientů s neurodegenerativním onemocněním, reg. č. projektu 39/22/PPZ. Spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.