Reference

2. března, 2021
  • Text
  • Foto

Vzdálený monitoring v kardiologii

Vzdálený monitoring v kardiologii

Kardiovaskulární onemocnění jsou jednou z hlavních příčin úmrtí ve většině evropských států a Česká republika se řadí mezi státy s nejvyšší kardiovaskulární úmrtností. Vzdálený monitoring v kardiologii rozšiřuje možnosti diagnostiky a pomáhá lékařům získat větší množství validní dat vedoucí k přesné diagnóze.

Ve spolupráci s MUDr. Jaroslavem Januškou, kardiologem s dlouholetou praxí, umožňujeme pacientům pomocí telemedicínských zařízení monitoring jejich kardiovaskulárního zdraví. EKG záznamy umožňují záchyt fibrilace síní nebo srdečních arytmií. Monitoring je vhodný u pacientů po infarktech, iktech, případně po kardiochirurgických operacích. Pacientům je zapůjčen kompaktní měřicí přístroj pořizující 30s záznamy EKG křivky. Pacient provádí monitoring několikrát denně a získané záznamy jsou lékaři okamžitě přístupné online.

Při podezření na vážnější zdravotní komplikace je pacientům indikován EKG holter, který umožňuje nepřetržitý kontinuální monitoring po dobu až 7 dní.

Národní dohledové centrum poskytuje pacientům inovativní zařízení eMotion Faros, komfortní a kompaktní EKG holtery umožňující kontinuální monitoring srdeční aktivity. Díky své váze 13g, voděodolnosti a jednoduchému designu s rozměry 48x29x12 mm jsou snadno použitelné za jakýchkoliv podmínek a vhodné k dlouhodobému i krátkodobému měření.