Reference

14. dubna, 2020
  • Text
  • Foto

Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium

Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium

Se zhoršujícím se znečištěním ovzduší zejména v Moravskoslezském kraji dochází k vzestupu respiračních onemocnění u dětí a dorostu. Nadváha a obezita se stávají civilizačním onemocněním, které ohrožuje dnes již stále více dětí a dorost, a to z důvodu nedostatku pohybu a špatných stravovacích návyků.

Léčebný ústav se specializuje na léčbu onemocnění respiračního a pohybového ústrojí, obezity, nadváhy a neurologických onemocnění u dětí do 18 let a v rámci zvyšování kvality poskytované péče a nutnosti neustálého odborného dohledu nad zdravotním stavem dětských pacientů se rozhodl pro klinickou aplikací telemedicíny.

Již od 15.5.2018 jsou u dětských pacientů v sanatoriu v rámci projektu sledovány hodnoty krevního tlaku, tělesné teploty, hmotnosti, dechové funkce, nasycení krve kyslíkem a srdeční činnost (EKG).

Před ukončením pobytu v sanatoriu ošetřující lékař vybírá dle diagnózy děti, kterým je vzdálený monitoring doporučen jako vhodný způsob léčby a kteří si měření následně provádějí doma. Po dvou měsících domácího monitoringu dostanou děti za odměnu náramek monitorující jejich pohybovou aktivitu.