Reference

17. dubna, 2019
  • Text
  • Foto

Monitoring pacientů se syndromem spánkové apnoe

Monitoring pacientů se syndromem spánkové apnoe

Syndrom spánkové apnoe je poměrně vážná porucha spánku, při které pacient v podstatě přestává dýchat, což zvýší tlak v dýchacích cestách, následuje tzv. mikroprobuzení, dech se následně obnoví. Tento proces se může za hodinu zopakovat více než stokrát. Onemocnění tedy nenarušuje jen přísun kyslíku, ale také kvalitu spánku a celkové zdraví pacienta.

Neléčená spánková porucha dýchání souvisí s množstvím zdravotních rizik. Zde má zásadní význam včasná diagnostika. Dohledové centrum zapůjčí pacientovi domů pulzní oxymetr, pacient je následně monitorován během spánku výhradně v domácím prostředí, přičemž se monitoruje tepová frekvence a saturace kyslíku v krvi, která je snímána z prstu ruky prostřednictvím pulzní oxymetrie, následně záznam vyhodnotí lékař. Pokud monitoring potvrdí přestávky v dýchání, je u pacienta indikována léčba přetlakovou ventilační metodou (CPAP, BiPAP) s následnými kontrolami v Centru pro poruchy spánku a bdění Fakultní nemocnice Ostrava.