Reference

11. července, 2018
  • Text
  • Foto

Klinika hematoonkologie FNO

Klinika hematoonkologie FNO

Hematoonkologičtí pacienti podstupují velmi náročnou onkologickou léčbu a jsou ohroženi celou řadou komplikací spojených s nemocí nebo následnou léčbou. Tito nemocní jsou ohroženi různými infekcemi, protože mají výrazně snížené obranné schopnosti, a průběh infekce tak může být velmi rychlý, agresivní, vedoucí až do septického šoku, jehož mortalita je až 40 %.

Vzdáleným monitoringem napomáháme včasné diagnostice nastupující možné sepse, a to kontinuálním sledováním hodnot krevního tlaku a tělesné teploty - dvou zásadních parametrů indikující nástup možné sepse. Pacienti si v domácím prostředí dle plánu měření nastaveného ošetřujícím lékařem měří 2x denně krevní tlak a tělesnou teplotu. Naměřené hodnoty jsou okamžitě přeneseny do Národního dohledového centra, v případě překročených parametrů je neprodleně informován lékař.

Tento jedinečný projekt bude realizován až do konce roku 2022.