Reference

19. června, 2019
  • Text
  • Foto

HORIZONT II, Šance pro srdce, projekt s RBP, zdravotní pojišťovnou

HORIZONT II, Šance pro srdce, projekt s RBP, zdravotní pojišťovnou

Zahájili jsme spolupráci s RBP, zdravotní pojišťovnou na projektu zaměřeném na prevenci a léčbu srdečně-cévních obtíží, zejména hypertenzi. Tento v řadě aspektů první významný projekt v rámci celé ČR je určen pro pacienty s bydlištěm na území Moravskoslezského kraje s rizikem vzniku nebo již diagnostikovanou hypertenzí či poruchou krevního tlaku.

Hlavními cíli programu je snížení rizik a prevence vzniku kardiovaskulárních onemocnění, optimalizace zdravotního stavu pomocí telemedicíny a celkové zlepšení zdravotního stavu a životního stylu. Vybraní pacienti jsou osloveni ze strany RBP, zdravotní pojišťovny, následuje vyšetření u ošetřujícího lékaře s převzetím telemedicínských přístrojů (tlakoměr, inteligentní náramek k monitorování pohybové aktivity a mobilní pacientský přístroj pro přenos dat). 

Pacienti provádějí měření v pohodlí domova periodicky dle plánu. Získaná data jsou v reálném čase přenášena do Národního dohledového centra a okamžitě vyhodnocována. Měření je prováděno 2x denně ve třech 8denních blocích po dobu 2 měsíců, poté následuje půlroční pauza, po níž navazuje měsíční kontrolní monitoring ve dvou 8denních blocích.

Součástí projektu je odborný dohled s 24hodinovou technickou podporou pro upozornění a řešení alarmů.

Doposud bylo do programu zapojeno více než 40 kardiologických ambulací a 6 specializovaných ambulancí v krajských nemocnicích v Moravskolezském kraji.