Reference

23. května, 2018
  • Text
  • Foto

Domovy pro seniory, které jsou příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Domovy pro seniory, které jsou příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

V průběhu roku 2018 díky podpoře a poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje v rámci Soutěže o nejlepší chytrá řešení poskytujeme služby vzdáleného monitoringu ve třech zařízeních sociální péče, a to v Domově Příbor, v domově Sírius Opava a zařízení Náš svět.

Skupinové měření uživatelů telemedicínskými přístroji se zde dostalo do běžné denní praxe zdravotnického a ošetřovatelského personálu. Lékaři spolupráci vítají a oceňují zejména možnost okamžitého přístupu k naměřeným hodnotám pacienta přes internetový portál a možnost ihned vyhodnotit získaná data.

Uživatelé chválí, že nejsou již v takové míře zatěžováni převozy do specializovaných ambulancí a nemusejí čekat na ošetření několik hodin. Pravidelný monitoring přináší uživatelům a jejich rodinným příslušníkům větší pocit klidu díky kontinuálnímu dohledu nad zdravotním stavem.