Reference

21. prosince, 2021
  • Text
  • Foto

DIA 213 – telemedicína v podpoře zdraví diabetiků

DIA 213 – telemedicína v podpoře zdraví diabetiků

Projekt byl zaměřen na využití telemedicíny v podpoře zdraví chronicky nemocných pacientů, především na pozitivní ovlivnění rizikových faktorů civilizačních chorob u pacientů s diagnózou diabetes mellitus.

Do projektu plně financovaném RBP, zdravotní pojišťovnou byli zapojeni pojištěnci RBP s diagnostikovaným onemocněním diabetes mellitus 1. a 2. typu s dalšími rizikovými faktory jako je obezita, vysoký cholesterol nebo hypertenze.

Cílem projektu bylo podpořit u těchto pacientů dodržování zdravé životosprávy, zvýšit jejich disciplínu k dodržování léčebných a režimových opatření a předcházet tak možnému vzniku vážných zdravotních komplikací. Pravidelný monitoring poskytuje lékaři potřebné informace k potvrzení správnosti stávající léčby, případně může vést k její úpravě.

Vhodní pacienti byli ve spolupráci s RBP vybráni Fakultní nemocnicí Ostrava a následně byli vybaveni telemedicínskou sadou umožňující domácí monitoring glykémie, tělesné hmotnosti a pohybové aktivity.

Na základě vstupního vyšetření u lékaře, jehož součástí bylo posouzení aktuálního zdravotního stavu, byli pacienti odesláni do Centra telemedicínských služeb, kde proběhla jejich edukace se správnou technikou měření, použitím telemedicínské sady a byli seznámeni s individuálním plánem měření. Telemedicínská sada, která jim byla předána, obsahovala mobilní HUB umožňující přenos naměřených hodnot za pomocí telemedicínské aplikace, glukometr, váhu a chytrý náramek pro monitoring tepové frekvence a pohybové aktivity. Dále pacienti obdrželi odpovídající množství testovacích proužků potřebných k čtyřměsíčnímu monitoringu. Vybraným pacientům byly na základě indikace lékaře zapůjčeny přístroje pro monitoring i dalších fyziologických funkcí (tlakoměr, oxymetr aj.).

Celkem bylo od začátku projektu přeneseno a zaznamenáno 11 147 hodnot krevního cukru a ve 2 690 případech byla zadána také dávka podaného inzulínu. Ze všech naměřených hodnot bylo 139 označeno jako kritických a 341 jako varovných. Na tato měření byli ošetřující lékaři okamžitě upozorněni formou automatického emailu z telemedicínského portálu.

Bylo generováno 677 alarmů upozorňujících na nedodržení plánu měření. Tyto byly s pacienty telefonicky řešeny ze strany dohledového centra. Ve většině případů došlo k doplňkové edukaci s postupem při přenosu naměřených hodnot, případně bylo chybějící měření provedeno dodatečně později.

Projekt se v současné době nachází ve fázi dokončení měření poslední skupin pacientů a bude evaluován v dubnu 2022. Doposud byl monitoring zahájen u 70 pacientů.