Aktuality

6. září, 2023
  • Text
  • Foto

Zlepšujeme kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou

Centrum telemedicínských služeb ve spolupráci s Centrem pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky FN Ostrava se zaměřilo na monitoring kardiovaskulárního zdraví pacientů s roztroušenou sklerózou.

Cílem projektu je zvýšení povědomí pacientů o kardiologických rizicích roztroušené sklerózy a pozitivním vlivu fyzické aktivity u tohoto typu onemocnění.

Projekt probíhá od června 2023 a v současné době monitorujeme více něž šedesát pacientů. Pacienti jsou vybráni dle předem stanovených kritérií a cíleně osloveni svým ošetřujícím lékařem. Vhodný pacient pak obdrží telemedicínskou sadu moderních přístrojů k domácímu měření vitálních funkcí (krevního tlaku, tepu, teploty, EKG a denního počtu kroků). 

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2023, registrovaný pod číslem žádosti 37/23/PPZ.

Prostřednictvím vzdálené monitorace vitálních funkcí v domácím prostředí tak přispíváme k podpoře prevence, diagnostiky a léčby u osob s roztroušenou sklerózou.