Aktuality

8. června, 2022
  • Text
  • Foto

Zlepšujeme kvalitu života pacientů s neurodegenerativním onemocněním

Zlepšujeme kvalitu života pacientů s neurodegenerativním onemocněním

Neurologická klinika FNO právě zahájila unikátní projekt s Centrem telemedicínských služeb. "Náš společný projekt je zaměřen na monitorování vitálních funkcí (krevní tlak, tep, teplota, hmotnost) pomocí moderních technologií a telemedicíny u našich pacientů s Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí. Smyslem projektu je motivovat pacienty a jejich rodinné příslušníky k pravidelnému sledování svého zdravotního stavu. Naši lékaři jsou díky telemedicínskému (online) přenosu dat pravidelně informováni o hodnotách svých pacientů a v případě alarmujících hodnot mohou pacienta telefonicky kontaktovat anebo pozvat na dřívější ambulantní kontrolu. Aktuálně jsme ve fázi, kdy oslovujeme naše pacienty, aby se tohoto projektu zúčastnili." Říka doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. - zástupce přednosty Neurologické kliniky FNO a hlavní koordinátor projektu.

Smyslem projektu je motivovat pacienty a jejich rodinné příslušníky k pravidelnému sledování zdravotního stavu. Neurologové jsou díky telemedicínskému (online) přenosu dat pravidelně informováni o hodnotách svých pacientů a v případě alarmujících hodnot mohou pacienta telefonicky kontaktovat anebo pozvat na dřívější ambulantní kontrolu. "Aktuálně jsme ve fázi, kdy oslovujeme naše pacienty, aby se tohoto projektu zúčastnili," dodává docent Volný.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2022, č. projektu 39/22/PPZ.