Aktuality

14. května, 2024
  • Text
  • Foto

Zahájení projektu s Klinikou nukleární medicíny FNO

Ve Fakultní nemocnici Ostrava spouštíme telemedicínský projekt zaměřený na sledování rizikových skupin pacientů po totální tyreoidektomii podstupujících supresivní hormonální terapii v domácím prostředí.

Hlavním cílem projektu je zajistit včasný záchyt kardiovaskulárních komplikací u rizikových skupin pacientů s karcinomem štítné žlázy po totální tyreoidektomii a léčbě radiojódem, podstupujících v domácím prostředí nastavování supresivní hormonální terapie, v trvajícím myxedému. Prospektivní telemedicínské sledování umožní detekci kardiovaskulární intolerance v průběhu aplikace supresivní hormonální terapie u rizikových pacientů s komorbiditami. Zapojeni budou pacienti Kliniky nukleární medicíny FN Ostrava s diferencovaným karcinomem štítné žlázy po totální tyreoidektomii a terapii radiojódem v anamnéze, podstupující nasazování supresivní hormonální terapie a vyvádění z myxedému. 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.