Aktuality

12. července, 2023
  • Text
  • Foto

Vzdálený monitoring seniorů v Domově Slunečnice pokračuje

I v roce 2023 zdravotní sestra Centra telemedicínských služeb snímá klientům ostravského domova pro seniory Slunečnice jejich vitální funkce.

Službu poskytujeme klientům domova, kteří vyjádřili souhlas s jejím poskytnutím. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu poskytované péče seniorům a získat dostatečné množství validních dat, která jsou dostupná ošetřujícímu lékaři a zdravotnickému personálu pro případnou intervenci.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.