Aktuality

4. října, 2021
  • Text
  • Foto

Účast na 8. ročníku odborného diabetologického kongresu

Účast na 8. ročníku odborného diabetologického kongresu

8. ročník odborného kongresu a výstavy Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků přinesl celodenní odborný program reflektující nejen aktuální trendy oboru, ale je zejména platformou pro setkání odborníků. Odborným garantem je špičkový specialista MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M. prezident České podiatrické společnosti z.s.

Na kongresu jsme 1. října 2021 odborné veřejnosti představili telemedicínský terminál, který bude od příštího roku dostupný občanům v odlehlých obcích Moravskoslezského kraje s hůře dostupnou zdravotní péčí. Odborníci se do stánku přišli informovat na možnost využití vzdáleného monitoringu při léčbě nejen diabetických pacientů. V dopoledním bloku programu vystoupil s přednáškou Zdraví na dálku = zdraví pod kontrolou také ředitel Ústavu vývoje a klinických aplikací Ing. Radoslav Basel.

 

Odkaz na stránky události zde