Aktuality

21. září, 2023
  • Text
  • Foto

Telemedpointy začaly fungovat v Bílé a Bukovci

Ve dvou obcích Moravskoslezského kraje byly zřízeny TeleMedPointy, tedy kontaktní místa vybavená moderním telemedicínským systémem.

Na kontaktním místě můžete:

  • sami nebo za pomocí naší asistentky změřit své životní funkce a další zdravotní parametry (např. krevní tlak, tepovou frekvenci, výskyt srdeční arytmie, hladinu cukru v krvi, okysličení krve, funkci plic, váhu, tělesnou teplotu)
  • své naměřené hodnoty sdílet se svým lékařem
  • uskutečnit videokonzultaci se svým lékařem
  • využít další služby pro podporu a péči o vašeho zdraví

A to vše: 

  • za pomocí přístrojů, které jsou přesné a spolehlivé a registrované jako zdravotnické prostředky
  • za pomoci odborně proškolené asistentky, která dohlédne na správné a přesné měření
  • pomocí vzdáleného sdílení dat
  • s důrazem na velkou bezpečnost Vašich dat - data jsou v šifrovaném formátu posílána prostřednictvím zabezpečené sítě, nehrozí jejich zneužití

Díky podpoře Moravskoslezského kraje je služba poskytována bezplatně a není omezena počtem návštěv ani počtem provedených měření.

TeleMedPoint má své webové stránky www.telemedpoint.cz, kde získáte další informace.