Aktuality

5. října, 2022
  • Text
  • Foto

Telemedicína v domově seniorů Slunečnice

Sběr dat pomocí telemedicínských sad i v tomto roce probíhá u klientů ostravského domova pro seniory Slunečnice.

Vzdálený monitoring fyziologických funkcí se v domově pro seniory jeví jako velmi opodstatněný mj. u osob s demencí, které mnohdy nejsou schopny adekvátně posoudit svůj zdravotní stav a jeho akutní změny. Další možnosti využití telemedicínské sady s ohledem na nedostatek zdravotnického personálu je i v období pandemie Covid-19, kdy lze s pomocí sad bezpečně sledovat pacienty s infekčním onemocněním, a to bez rizika přenosu infekce na ošetřujícího lékaře.

Vzdálenou monitoraci vnímají pozitivně i samotní senioři, kteří mají větší pocit bezpečí a dohledu nad svým zdravotním stavem.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.