Aktuality

20. května, 2024
  • Text
  • Foto

Senioři ve Slunečnici se mohou opět zapojit do vzdálené monitorace

Již sedmým rokem pomáháme optimalizovat a zefektivňovat zdravotní péči v sociálních službách.

Díky telemedicíně mohou být klienti pravidelněji monitorováni, což zajišťuje lepší kontinuitu péče a včasnou identifikaci případných zdravotních problémů. Klienti mohou konzultovat své zdravotní problémy z pohodlí sociálního zařízení, což je zvláště výhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo chronickými onemocněními. 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.