Aktuality

2. dubna, 2024
  • Text
  • Foto

Rehabilitace ve virtuální realitě, současnost a další rozvoj

Ve dnech 11.-12. 3. 2024 se konala v Brně II. národní konference Elektronizace zdravotnictví a telemedicína.

Program konference byl zaměřen na legislativní, technologické a implementační aspekty elektronizace zdravotních služeb. Významná část sdělení byla věnována analýzám stavu elektronizace zdravotnictví v ČR a strategickým plánům pro období do roku 2026. Program byl také věnován otázkám interoperability a standardizace zdravotnické dokumentace se zaměřením na systém e-žádanek a parametrizaci propouštěcích zpráv. Prakticky zaměřené bloky byly zaměřeny na elektronizaci v primární ambulantní péči, v segmentech lůžkové a sociálně zdravotní péče. Absolutní novinkou bylo představení prvních výsledků budovaného datového propojení resortu práce a sociálních věcí s resortem zdravotnictví.

Za Centrum informačních technologií, umělé inteligence a virtuální reality v medicíně LF OU a Centrum telemedicínských služeb FN Ostrava vystoupil na konferenci doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., MBA, který si připravil sdělení Rehabilitace ve virtuální realitě – současnost a další rozvoj.