Aktuality

20. září, 2022
  • Text
  • Foto

LIFMAT 2022

Ve dnech 8. - 9. 9. 2022 se konala dvoudenní konference LIFMAT 2022 zaměřená na představení nových moderních technologií v medicíně a řízení životního stylu.

Partnerem konference bylo také Centrum telmedicínských služeb. Na akci byly prezentovány špičkové projekty, produkty a služby, účastníci si mohli rovněž některé služby vyzkoušet přímo na výstavě, která byla součástí konference. Jedním z cílů akce bylo pomoci mladým, nadějným jednotlivcům či týmům s představením jejich projektů.

Za Centrum telemedicínských služeb na konferenci vystoupil Ing. Norbert Schellong, MPH, který si společně s doc. MUDr. Leopoldem Plevou, CSc. a doc. MUDr. Ondřejem Volným, Ph.D. připravil příspěvek s názvem Centrum telemedicínských služeb Ostrava a telemedicína v praxi. Posluchači se dozvěděli informace nejen o činnosti Centra telemedicínských služeb FN Ostrava, ale také realizovaných projektech. Pozornost byla věnována zejména projektu zaměřenému na pacienty s neurodegenerativními onemocněními, jehož cílem je zvýšení kvality života pacientů s Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí v domácím prostředí pomocí vzdálené monitorace fyziologických funkcí na podporu prevence, diagnostiky a léčby. Představen byl rovněž projekt zaměřený na monitoraci pohybového aparátu pomocí chytrých senzorických vložek do bot, který má za cíl zvýšit efektivitu rehabilitace u pacientů po úrazech dolních končetin.

www stránky konference zde