Aktuality

21. března, 2023
  • Text
  • Foto

Elektronizace zdravotnictví a telemedicína 2023

Včera jsme se zúčastnili národní konference Elektronizace zdravotnictví a telemedicína 2023. Akce byla pořádána pod záštitou ministra zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR.

Cílem konference bylo reprezentativní pokrytí legislativních, technologických a implementačních aspektů elektronizace zdravotních služeb, vše s prioritním zaměřením na dynamicky se rozvíjející oblast telemedicínských technologií. Významná část sdělení byla věnována analýzám stavu elektronizace zdravotnictví v ČR, potenciálu dalšího rozvoje a strategickým plánům pro období 2023-2025. V prakticky zaměřených blocích byla představena řada konkrétních aplikací a funkčních řešení a byly prezentovány zkušenosti poskytovatelů a plátců zdravotních služeb. Specifická pozornost byla věnována standardizaci obsahu zdravotnické dokumentace a datové základně elektronizace zdravotnictví, včetně metodik otevírání a efektivního sdílení klinických dat.

Zástupci CTS prezentovali na konferenci ve spolupráci s Centrem informačních technologií, virtuální reality a umělé inteligence v medicíně LF OU sdělení s názvem Inovativní možnosti virtuální reality v klinické praxi (neurorehabilitace, operativa) – první praktické zkušenosti. Součásti sdělení byl rovněž praktický workshop zaměřený na virtuální realitu.

Odkaz: sborník přednášek