Aktuality

21. března, 2021
  • Text
  • Foto

Článek v Nemocničních listech Fakultní nemocnice Ostrava Jaro 2021 - Telemedicína aneb zdraví pod kontrolou

Článek v Nemocničních listech Fakultní nemocnice Ostrava Jaro 2021 - Telemedicína aneb zdraví pod kontrolou

Vzdálený monitoring zdravotního stavu pomocí moderních technologií z pohodlí domova, méně návštěv v ambulanci lékaře, okamžitý přístup a reakce lékaře na naměřené hodnoty, pro lékaře přehled o změně zdravotního stavu pacienta, pro pacienta i jeho blízké více jistoty a bezpečí. To je telemedicína. Obor, který je trendem v péči o pacienty.

Letos v polovině ledna uplynul jeden rok od slavnostního otevření odborného telemedicínského pracoviště v prostorách respiria FN Ostrava, které vzniklo na základě partnerství Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) a Ústavu vývoje a klinických aplikací (provozovatele Národního dohledového centra). Centrum telemedicínských služeb (CTS) v roce 2020 vzdáleně pečovalo o více než 900 pacientů. Vznik centra podpořil také Moravskoslezský kraj a Ministerstvo zdravotnictví ČR, ze zdravotních pojišťoven pak jako první RBP, zdravotní pojišťovna. S tou centrum již v roce 2019 zahájilo jedinečný telemedicínský projekt Šance pro srdce, zaměřený na léčbu pacientů s vysokým krevním tlakem.

 

LF OU jako jeden z partnerů podporuje aktivy CTS zapojením svých studentů v rámci vzdělávacího a edukačního střediska pro telemedicínu a podpory vědy a výzkumu telemedicínských aplikací v klinické praxi. Vzhledem k tomu, že používání informačních a komunikačních technologií při poskytování zdravotních služeb na dálku formou tzv. telemedicíny a distanční léčby čeká velká budoucnost a významný rozvoj, plánujeme do projektu zapojit i studenty a mladé kolegy. Uplatnit se přitom mohou nejen studenti a absolventi všeobecného lékařství ale i nelékařských oborů a studijních programů, kterých má naše fakulta celou řadu a v jejichž výchově má v rámci ČR vedoucí pozici,“ přibližuje spolupráci s ostravskou lékařskou fakultou děkan LF OU doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS.

 

Na Klinice hematoonkogie FN Ostrava využívají telemedicínskou péči také vybraní hematoonkologičtí pacienti podstupující aktivní léčbu. Ti jsou ohroženi infekčními komplikacemi spojenými s léčbou. Nejzávažnější život ohrožující komplikací je febrilní neutropenie, kdy by měla být nejpozději do 2 hodin od prvních projevů zahájena léčba antibiotiky a pacient musí být většinou hospitalizován. Již od 1. března 2018 si tito pacienti v pohodlí domova pravidelně měří krevní tlak a tělesnou teplotu – tedy fyziologické funkce, upozorňující na podezření z nastupující možné sepse. Že je telemedicína užitečným nástrojem ke zvýšení bezpečnosti vysoce rizikových hematoonkologických onemocnění pacientů, pokud jde o infekční komplikace, potvrzuje i MUDr. Tereza Popková: „Během dvouletého trvání projektu telemedicíny na naší klinice jsme svědky toho, že jednoduché měření základních vitálních funkcí zvyšuje bezpečnost našich rizikových pacientů. V případě potřeby jsme při telefonické konzultaci schopni navrhnout postup řešení, ordinovat léky a v krajních případech i zorganizovat převoz k hospitalizaci. Přístroje jsou uživatelsky příznivé, a ani klienti dříve narození s jejich zacházením ve většině případů nemají obtíže. A pokud se nějaký problém objeví, kolegové z Národního dohledového centra jsou vždy ochotně nápomocni.“

 

Naměřené hodnoty jsou šifrovány a odesílány prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu pacienta do portálu dohledového centra. Pokud si pacient naměří hodnoty mimo stanovený interval, je spuštěn alarm, na který je určený lékař ihned upozorněn formou SMS. Lékař zkontroluje portál v reálném čase z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu a reaguje aktivní komunikací s nemocným.

 

Hematoonkologičtí pacienti budou na Klinice hematoonkologie vzdáleně monitorováni ještě další dva roky v rámci projektu OP VVV „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“. Za tuto dobu bude získáno dostatečné množství validních dat k prezentování výsledků této jedinečné studie v odborných článcích.

 

Předběžné výsledky projektu byly již prezentovány na 61. setkání Americké hematologické společnosti na Floridě v prosinci roku 2019, jak dodává MUDr. Katarína Hradská: „Prezentace výsledků je důležitou součástí projektu a je o ně zájem. Ze zkušeností z mezinárodních kongresů lze usoudit, že se jedná o jedinečný projekt nejen v rámci hematoonkologické komunity.“

 

CTS realizovalo za uplynulý rok také například monitoring pacientů s hypertenzí, se srdeční arytmií nebo pacientů s poruchou spánku - spánkovou apnoe, a dále dětí s kardiovaskulárními či respiračními onemocněními.

 

Náměstek ředitele FN Ostrava pro vědu, výzkum a výuku doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D., který je rovněž předsedou Odborného kolegia Centra telemedicínských služeb dodává: „Vedle již běžících projektů začalo Centrum telemedicínských služeb počátkem roku monitorovat pacienty z naší diabetologické ambulance a připravuje k realizaci další projektové návrhy, které předložili zástupci klinik FN Ostrava a které byly vybrány a schváleny k podpoře Odborným kolegiem CTS. Tyto projekty se týkají jak přenosu numerických hodnot, tak rovněž přenosu obrazových dat v medicíně. Současně v nejbližších týdnech bude formulována další výzva k přednostům a primářům k zaslání nových projektových námětů.“

 

Připravuje se také monitoring pacientů po úrazech dolních končetin, kteří jsou hospitalizováni na 3. chirurgické klinice FN Ostrava. Monitoring se bude provádět pomocí moderních technologií chytrých (smart) senzorických vložek do bot.

 

Na otázku, jaké možnosti úlevy v době pandemie Covid-19 přetíženému zdravotnictví nabízí telemedicína a moderní technologie, odpovídá ředitel Ústavu vývoje a klinických aplikací Ing. Norbert Schellong, MPH: „Jsem nesmírně rád, že se po roce fungování centra telemedicínských služeb ve FN Ostrava potvrzuje, že se telemedicína stává nezbytnou součástí monitoringu a diagnostiky zejména chronicky nemocných, dále potom rizikových skupin pacientů, např. chronicky nemocných dětí. Obzvláště v době pandemie se ukazuje, jak jsou moderní technologie a možnost sledovat pacienta na dálku klíčové pro schopnost reakce a intervence ze strany lékařů tak, abychom drželi kvalitu péče a prevenci pacientů, které nemůžeme vídat ať už z časových důvodů, nebo např. karantény. Chci poděkovat jak bývalému, tak současnému vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, že se do projektu aktivně zapojuje a mohu slíbit, že tento rok chystáme několik zajímavých projektů s dalšími klinikami ostravské fakultní nemocnice, o kterých Vás jistě budeme informovat i nadále, a tím se staneme lídry v této oblasti nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé ČR.“

 

Pavlína Weissová, Centrum telemedicínských služeb FN Ostrava

Ing. Beáta Kapošváry