Aktuality

7. března, 2023
  • Text
  • Foto

Centrum pro léčbu obezity Nemocnice Havířov

V České republice trpí nadváhou či obezitou takřka dvě třetiny dospělých obyvatel. U dětí a adolescentů se výskyt odhaduje mezi 10 a 15 %. V roce 2022 jsme proto vzdáleně monitorovali pacienty Centra pro léčbu obezity Nemocnice Havířov, p.o., kteří mají vysoké riziko chronických onemocnění (např. hypertenze, ischemická choroba srdeční, srdeční arytmie či diabetes mellitus).

Na základě včasných intervencí se významně zlepšil zdravotní stav zapojených pacientů. U 78 % monitorovaných pacientů došlo ke snížení tělesné hmotnosti. Úbytek hmotnosti pacientů v průběhu monitoringu byl průměrně 7,14 kg. Došlo rovněž ke snížení hodnot indexu tělesné hmotnosti, a to u 82 % pacientů. V průměru se index tělesné hmotnosti snížil o 3,93.

U všech monitorovaných pacientů došlo také k snížení hodnot glykémie. V průměru se hladina glykémie snížila o 3,22 mmol/l.

U pacientů bylo v průběhu monitoringu zaznamenáno rovněž snížení krevního tlaku. Systolický krevní tlak se snížil u 100 % pacientů a diastolický krevní tlak se snížil u 97 % pacientů. V průměru se systolický krevní tlak monitorovaných pacientů snížil o více než 34 mmHg a diastolický krevní tlak o více než 22 mmHg.